Προηγούμενες Εκδηλώσεις

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2018
 • Ώρα Έναρξης 23:00
 • Τοποθεσία Earth Club
 • Πόλη Θεσσαλονίκη

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019
 • Ώρα Έναρξης 22:00
 • Τοποθεσία Earth Club
 • Πόλη Θεσσαλονίκη

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018
 • Ώρα Έναρξης 23:59
 • Τοποθεσία Earth Club
 • Πόλη Θεσσαλονίκη

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018
 • Ώρα Έναρξης 23:59
 • Τοποθεσία Earth Club
 • Πόλη Θεσσαλονίκη