Προηγούμενες Εκδηλώσεις

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018
 • Ώρα Έναρξης 23:59
 • Τοποθεσία Earth Club
 • Πόλη Θεσσαλονίκη

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018
 • Ώρα Έναρξης 23:59
 • Τοποθεσία Earth Club
 • Πόλη Θεσσαλονίκη

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Σάββατο, 09 Δεκεμβρίου 2017
 • Ώρα Έναρξης 23:59
 • Τοποθεσία Block 33
 • Πόλη Θεσσαλονίκη

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017
 • Ώρα Έναρξης 23:59
 • Τοποθεσία Earth Club
 • Πόλη Θεσσαλονίκη