Προηγούμενες Εκδηλώσεις

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Σάββατο, 09 Δεκεμβρίου 2017
 • Ώρα Έναρξης 23:59
 • Τοποθεσία Block 33
 • Πόλη Θεσσαλονίκη

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017
 • Ώρα Έναρξης 23:59
 • Τοποθεσία Earth Club
 • Πόλη Θεσσαλονίκη

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017
 • Ώρα Έναρξης 23:00
 • Τοποθεσία Pearl Club
 • Πόλη Καλλιθέα, Χαλκιδική

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Σάββατο, 29 Απριλίου 2017
 • Ώρα Έναρξης 23:59
 • Τοποθεσία Club Division
 • Πόλη Θεσσαλονίκη