Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Σάββατο, 29 Απριλίου 2017
 • Ώρα Έναρξης 23:59
 • Τοποθεσία Club Division
 • Πόλη Θεσσαλονίκη

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017
 • Ώρα Έναρξης 23:00
 • Τοποθεσία Block 33
 • Πόλη Θεσσαλονίκη

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Σάββατο, 04 Φεβρουαρίου 2017
 • Ώρα Έναρξης 23:59
 • Τοποθεσία Club Division
 • Πόλη Θεσσαλονίκη

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016
 • Ώρα Έναρξης 22:00
 • Τοποθεσία Block33
 • Πόλη Θεσσαλονίκη

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Παρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2016
 • Ώρα Έναρξης 15:00
 • Τοποθεσία CAPSIS HOTEL – Piscina & Balcony
 • Πόλη Θεσσαλονίκη

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Σάββατο, 14 Μαϊος 2016
 • Ώρα Έναρξης 00:30
 • Τοποθεσία Mylos Club
 • Πόλη Θεσσαλονίκη

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Σάββατο, 23 Απριλίου 2016
 • Ώρα Έναρξης 24:00
 • Τοποθεσία Decadence Club
 • Πόλη Θεσσαλονίκη

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημερομηνία Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016
 • Ώρα Έναρξης 23:00
 • Τοποθεσία VILKA AREA
 • Πόλη Θεσσαλονίκη